Zdravotná starostlivosť

 

ORDINAČNÉ HODINY JÚL-AUGUST  2019:

MUDr. Viera Uramová

BEŽNÉ ORDINAČNÉ HODINY:

MUDr. Jozef Kolenčík - všeobecný lekár pre dospelých                                                                    MUDr. Viera Uramová - všeobecný lekár pre deti a dorast                                                     MUDr. Alžbeta Knoteková - stomatológia pre deti, dorast a dospelých                                            Lekáreň sv. Cyrila a Metoda

Veterinárna ambulancia Výčapy-Opatovce