Zdravotná starostlivosť

ORDINAČNÉ HODINY:

MUDr. Jozef Kolenčík - všeobecný lekár pre dospelých                                                                    MUDr. Viera Uramová - všeobecný lekár pre deti a dorast                                                     MUDr. Alžbeta Knoteková - stomatológia pre deti, dorast a dospelých                                            Lekáreň sv. Cyrila a Metoda

Veterinárna ambulancia Výčapy-Opatovce 

Milá dôchodkyňa, milý dôchodca!

Obecný úrad v spolupráci s obecným zastupiteľstvom v Jelšovciach Vás srdečne pozývajú na posedenie s dôchodcami pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční v sobotu 19.10.2019 o 15,00 hodine v kultúrnom dome. Svoju účasť môžete nahlásiť zaslaním návratky, osobne na obecnom úrade alebo do schránky obecného úradu.