Zdravotná starostlivosť

MUDr. Jozef Kolenčík - všeobecný lekár pre dospelých                                                                                                        * aktuálny oznam
MUDr. Viera Uramová - všeobecný lekár pre deti a dorast                                                                                                               * aktuálny oznam                  MUDr. Alžbeta Knoteková - stomatológia pre deti, dorast a dospelých                                                                                           * aktuálny oznam             MUDr. Igor Tarabčák - gynekológ                            
Lekáreň sv. Cyrila a Metoda 
Veterinárna ambulancia Výčapy-Opatovce          

__________________________________________

ZBER ELEKTROODPADU A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Oznamujeme občanom, že v sobotu 1. októbra 2016 sa uskutoční zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Zber nebude realizovaný od domu k domu ako po minulé roky, ale sa uskutoční z jedného zberného miesta a to: priestor pred Jelšovským klubom (oproti ZŠ). Občania môžu tento druh odpadu priniesť v sobotu v čase od 12,45-14,15 hodiny. Nebezpečn odpad musí byť označený o aký druh odpadu ide - napr. farba, postrek, ... . Prosíme občanov o dodržanie uvedeného času, nakoľko zberné vozidlo bude v obci k dispozícii len v uvedenom čase. Po uplynutí času nebude možné elektroodpad a nebezpečný odpad odovzdať.

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu