Pripravujeme 4. Jelšovský vianočný trh

Obecný úrad v spolupráci s obecným zastupiteľstvom organizujú v sobotu 1. decembra 2018 vianočné trhy spojené s mikulášskym vystúpením detí. Občania našej obce, ktorí majú záujem predávať svoje výrobky na trhoch sa môžu nahlásiť na obecnom úrade osobne, telefonicky na č. 037/7893 001 alebo e-mailom na info@jelsovce.sk do 28. novembra 2018.Pri nahlasovaní je potrebné uviesť meno predávajúceho a druh predávaných výrobkov. 

Tešíme sa na bohatú účasť.

______________________________________________

SENIORI POZOR!

Nestaňte sa obeťami podvodníkov  a zlodejov!

Bližšie informácie TU

http://www.minv.sk/?seniori

___________________________________________

VÝSLEDKY VOLIEB

VOĽBY 2018 

Celkový počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov  837

 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 292

 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva  284

 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce    238

 

Zoznam poslancov, ktorí uspeli v komunálnych voľbách TU