Zdravotná starostlivosť

MUDr. Jozef Kolenčík - všeobecný lekár pre dospelých                                                               MUDr. Viera Uramová - všeobecný lekár pre deti a dorast                                                                   MUDr. Alžbeta Knoteková - stomatológia pre deti, dorast a dospelých                                                      Lekáreň sv. Cyrila a Metoda

Veterinárna ambulancia Výčapy-Opatovce 

__________________________________________

Hody v Jelšovciach

Voľby do orgánov samosprávy obcí

*Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí Tu

*Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený Tu

-