Zdravotná starostlivosť

MUDr. Jozef Kolenčík - všeobecný lekár pre dospelých                                                               MUDr. Viera Uramová - všeobecný lekár pre deti a dorast                                                                   MUDr. Alžbeta Knoteková - stomatológia pre deti, dorast a dospelých                                                      Lekáreň sv. Cyrila a Metoda

Veterinárna ambulancia Výčapy-Opatovce 

__________________________________________

Pripravujeme 3. Jelšovský vianočný trh

Obecný úrad v spolupráci s obecným zastupiteľstvom organizujú v sobotu 9. decembra 2017 vianočné trhy spojené s mikulášskym vystúpením detí. Občania našej obce, ktorí majú záujem predávať svoje výrobky na trhoch sa môžu nahlásiť na obecnom úrade osobne, telefonicky na č. 037/7893 001 alebo e-mailom na info@jelsovce.sk do 7. decembra 2017.Pri nahlasovaní je potrebné uviesť meno predávajúceho a druh predávaných výrobkov. 

Tešíme sa na bohatú účasť.

______________________________________________

Voľby 2017