Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc. Zdravia, šťastia, lásky veľa, úprimne vám všetkým želá  starosta obce a zamestnanci obecného úradu.

Zdravotná starostlivosť

MUDr. Jozef Kolenčík - všeobecný lekár pre dospelých                                                                    MUDr. Viera Uramová - všeobecný lekár pre deti a dorast                                                     MUDr. Alžbeta Knoteková - stomatológia pre deti, dorast a dospelých                                            Lekáreň sv. Cyrila a Metoda

Veterinárna ambulancia Výčapy-Opatovce