Voľby do orgánov samosprávy obcí

*Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí TU

*Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený TU

       *Zverejnenie počtu obyvateľov obce Jelšovce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí TU

       *Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí TU

       *Rozsah výkonu funkcie starostu obce Jelšovce na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 TU


* Oznámenie emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie TU                           

      *Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie TU

 

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

Športová komisia Obce Jelšovce vás pozýva na Futbalový turnaj o pohár starostu obce, ktorý sa bude konať v sobotu 22.septembra 2018 so začiatkom o 9,30 h. na multifunkčnom ihrisku v Jelšovciach. Štartovné na hráča je 3€. Prihlásiť sa je možno v Pohostinstve Dreváreň a v potraviných Mango. Uzávierka prihlášok je vo štvrtok 20.septembra.