História Materskej školy Jelšovce

Prvý školský rok bol slávnostne zahájený 4. apríla 1971 na školskom dvore. Materská škola bola postavená za pomoci občanov tejto obce v hodnote 32 000 Kčs, z budovy niekdajšej koniarne. Z rozhodnutia okresného úradu sa otvorila materská škola Jelšovce s celodennou starostlivosťou a stravovaním. Zapísaných detí bolo 32.

Postupne sa každoročne obnovoval a dopĺňal školský dvor. Oplotením areálu, dopravným ihriskom, výsadbou stromov, ozdobnými stenami v oddychovom kútiku, drevenými preliezkami, chalúpkou, pieskoviskami.

Koncom 70. rokov vzrástol počet detí v materskej škole natoľko, že bolo potrebné zariadiť 2 oddelenia pre deti. Trieda menších detí,    3-4 ročné a 5-6 ročné deti. Pribúdali aj pani učiteľky, pani kuchárky, pani školníčky a upratovačky. Tento nárast pokračoval až do polovica 80 rokov. Každý školský rok sprevádzal tradičné akcie a podujatia ako Mikulášska besiedka, Deň žien, MDD, Slávnostné ukončenia školského roka. Striedali sa pani učiteľky, pani kuchárky, pani školníčky, vedúce ŠJ.

V roku 1995 počas letných prázdnin bola realizovaná plynofikácia materskej školy, čím sa uľahčilo a zlepšilo prostredie pre deti a spôsob vykurovania sa stal praktickejší.

V roku 2005 sa obnovilo detské pieskovisko a kompletnou rekonštrukciou prešli   i detské toalety. V roku 2006 sa vybudovalo drevené detské ihrisko, v roku 2007 sa zrekonštruovala detská šatňa. V roku 2009 sa kompletne zrekonštruovali vnútorné a vonkajšie priestory budovy materskej školy, oplotenia školského dvora. V roku 2010 sa obnovila strecha na budove materskej školy. Dňa 22.5.2011 sme oslávili 40. výročie Materskej školy Jelšovce slávnostnou akadémiou a rôznymi akciami.