Personálne obsadenie

Riaditeľka MŠ: Mgr. Monika Gulišová


Triedna učiteľka: Mgr. Lýdia Berecová

Školníčka: Šarlota Kopayová

 

Vedúca školskej jedálne a hlavná kuchárka: Veronika Čerešňová