Rada školy pri MŠ Jelšovce

Predseda RŠ:  Mgr. Lýdia Berecová

Členovia RŠ:   Mgr. Ján Vnučko

                         Mgr. Lucia Magdin Kirschnerová

                         Miriam Jančiová

                         Veronika Čerešňová