Poľnohospodárske družstvo

č. 141
951 43  JELŠOVCE

Tel.: + 421 37 789 30 15

E-mail:

IČO: 17638127
DIČ: 2020408731
IČ DPH: SK2020408731

Predseda družstva: Ing. Marián Ondruš
Výrobné zameranie: poľnohospodárska prvovýroba