Poľnohospodárske družstvo

č. 141
951 43  JELŠOVCE

Tel.: + 421 37 789 30 14, + 421 907 798 902
Fax: + 421 37 789 38 53
E-mail: pdjelsovce@mail.t-com.sk

IČO: 17638127
DIČ: 2020408731
IČ DPH: SK2020408731

Predseda družstva: Ing. Marián Ondruš
Výrobné zameranie: poľnohospodárska prvovýroba