Obecná knižnica

Otváracia doba

Štvrtok: od 18:00 hod. do 19:00 hod.

Nedeľa: od 14:00 hod. do 15:00 hod.

  • Poplatok – 1.00 Eur na celý kalendárny rok

Informácie o nových tituloch získate v Jelšovských novinách alebo na webovej stránke obce.

Vedúca knižnice: Mgr. Erika Čaládiová

Projekt NOVÉ KNIHY PRE KAŽDÉHO

Fond na podporu umenia podporil našu obecnú knižnicu.TU

Zoznam nových knižných titulov v obecnej knižnici získané s podporou Fondu na podporu umenia nájdete TU

Foto 1

Foto 2

 

Obecná knižnica sa už takmer 20 rokov nachádza na poschodí obecného domu, ktorý miestni obyvatelia najčastejšie označujú jeho pôvodným menom Mi Házunk.

Počas tohto obdobia prešli priestory obecnej knižnice niekoľkými úpravami, ktoré vždy viedli ku skvalitneniu a skultúrneniu prostredia. Uskutočnili sa rozsiahle rekonštrukčné práce nielen v interiéry, ale aj exteriér budovy bol po dlhých rokoch vynovený.

V období po celospoločenských zmenách po roku 1990 prišlo k zmene aj v knižniciach

Miestne ľudové knižnice boli premenované na obecné knižnice a bolo už len na vedeniach jednotlivých obcí, či si knižničnú kultúru vo svojej obci ponechajú a budú ju naďalej rozvíjať, alebo kvôli nedostatku obecných financií knižnicu zrušia. V Jelšovciach sa našťastie rozhodli pokračovať, podporovať a rozvíjať tento kultúrny stánok.

Obecná knižnica v Jelšovciach je tak vďaka podpore obecného zastupiteľstva už niekoľko rokov finančne podporovaná z obecného rozpočtu, vďaka čomu môžu do knižnice pribúdať neustále knižničné novinky. Podarilo sa nám byť úspešný aj v grantovom kole Ministerstva kultúry SR, ktoré finančnou čiastkou podporilo nákup novej literatúry.

Na tomto mieste musím spomenúť aj dobrovoľných darcov kníh, ktorí sa rozhodli knihy zo svojich súkromných knižníc darovať bezodplatne do obecnej knižnice. Patrí medzi nich pán Milan Valent, p. Marta Čerešňová ml., p. Martin Kupec a naposledy Peťko Lénart. Tento spôsob výmeny a kolobehu kníh je medzi čitateľmi veľmi vítaný. Podľa platnej legislatívy sa každé tri roky uskutočňuje v knižnici revízia knižničného fondu a pri tej príležitosti sú z fondu vyraďované zastaralé, poškodené alebo duplicitné tituly. Obecné zastupiteľstvo vždy schvaľuje vyraďovanie a dohodne sa aj symbolická cena odpredaja kníh návštevníkom knižnice. Najbližšie sa takáto revízia uskutoční v letných mesiacoch tohto roka.

Podľa posledných štatistických údajov sa v našej knižnici aktuálne nachádza 4162 knižničných titulov pre všetky vekové kategórie rôzneho žánru. V priebehu kalendárneho roka navštívi knižnicu  okolo 600 návštevníkov, ktorí si vypožičajú spolu približne 1000 kníh.

Vyhodnocovanie štatistických údajov obecných knižníc, ktoré každoročne podľa pokynov Ministerstva kultúry SR uskutočňuje Krajská knižnica v Nitre, zaraďuje našu knižnicu na popredné miesta vo všetkých ukazovateľoch v rámci obecných knižníc nitrianskeho okresu.