Pamätný jelšovský dom

     Priestory súčasného Pamätného jelšovského domu kedysi slúžili ako sklad základnej školy, ktorý časom nebol využívaný a schátral. Vznikol tak skvelý priestor na zrealizovanie myšlienky, ktorú v sebe dlhý čas niesli dve dámy – p. Lýdia Molnárová a p. Irena Konečná. Počas niekoľkých mesiacov zhromažďovali staré predmety od obyvateľov, ktoré vydrhli, umyli, opravili a zrekonštruovali. Obec pomohla s rekonštrukciou priestorov a úpravou priľahlého dvora.

     Pamätný jelšovský dom tvoria tri izby - komora, kuchyňa a izba. Všetky uchovávajú hmotné dedičstvo našich predkov - kroje, skrine, almary, lavice, postele, obrazy, dobové zariadenie  miestností, kolovrátok a podobne.

     Slávnostne bol otvorený 1. októbra 2017  na znak vďaky našim predkom.

 

V prípade záujmu navštíviť náš Pamätný jelšovský dom si môžete dohodnúť prehliadku s pani Konečnou na č. 0907 778 062.

 

Fotogaléria