Slovenský rybársky zväz

Obvodná organizácia č.3 Slovenského rybárskeho zväzu Nitra

Dňa 15.10.1920 sa v hostinci Jelínek na Kapitulskej ulici v Nitre stretlo 32 milovníkov rybárstva na ustanovujúcej schôdzi rybárskej organizácie.

V roku 1924 sa začali vytvárať rybárske spoločnosti. Jednou z nich bola aj Nitrianska rybárska spoločnosť, ktorá mala aj vlastné stanovy.

Rybárstvo má aj v našej obci dlhoročnú tradíciu, veď v niektorých historických prameňoch sa pôvodný názov obce  prekladá ako rybárske miesto.

Vzhľadom k narastajúcemu záujmu o rybárčenie sa nitrianska organizácia v 90-tych rokoch minulého storočia rozdelila na 3 obvody .

Obvodná organizácia č. 3 má v súčasnosti okolo 700 členov. Obhospodaruje rybárske revíry v katastrálnych územiach obcí Lužianky, Zbehy, Čakajovce, Drážovce, Jelšovce, Ľudovítová, Výčapy - Opatovce, Dolné Lefantovce,  Podhorany. Nachádza sa tu 10 rybárskych revírov o rozlohe – odstavné ramená rieky Nitry 25,5 ha a tečúce vody 60 ha. Druhové zastúpenie rýb: kapor, šťuka, zubáč, sumec, amur, lieň, mrena, podustva, plotica, červenica, belica, ostriež, úhor, karas, ...

V katastrálnom území Jelšoviec sa nachádzajú 4 rybárske revíry:

  • odstavné rameno Jelšovce – rozloha 3 ha
  • odstavné rameno Ľudovítová 1- rozloha 2 ha
  • rieka Nitra
  • potok Dobrotka – chovný

V našej obci je aktívnych 33 členov rybárskeho zväzu. Vekové zloženie vyznávačov tichého športu je od 3 rokov až po 82 rokov, pričom v našej obci holdujú tejto záľube vo veľkej miere prevažne muži.

Obvodnú organizáciu č.3 riadi výbor v zložení :
predseda             – Imrich Čaládi – Jelšovce
podpredseda       – Janko Uhrín – Výčapy-Opatovce
tajomník             – Stanislav Žákovič – Zbehy
hl. hospodár       – Andrej Píš
členovia              – Ľuboš Smutný – Výčapy-Opatovce
                      

Obhospodarované revíry sú pravidelne kontrolované rybárskou strážou, ktorá má v kompetencii dohliadať na dodržiavanie Rybárskeho poriadku a čistoty revírov.

Lov bez rybárskeho lístka, prehľadu o úlovkoch a členského preukazu sa považuje  za trestný čin pytliactva a môže byť potrestaný až odňatím slobody.

UPOZORŇUJEME RODIČOV, ŽE AJ DETI MUSIA MAŤ PLATNÉ POVOLENIA NA RYBOLOV A MUSIA BYŤ DOPREVÁDZANÉ DOSPELOU OSOBOU, KTORÁ TIEŽ VLASTNÍ POVOLENIE NA RYBOLOV!

Členovia rybárskej organizácie sa aktívne zapájajú do brigádnickej činnosti, pretože byť rybárom neznamená len chytať ryby, ale sa aj zodpovedne starať o vodné plochy a pobrežné porasty.

V zimných mesiacoch je potrebné vykonávať prieseky zamrznutej vodnej plochy, presekávať pobrežné porasty. V jarných mesiacoch je potrebné vyčistiť revíry od neporiadku, ktorý po sebe zanechávajú nezodpovední návštevníci prírody.

Do revírov SRZ Nitra sa každoročne nasádzajú ryby s prevažným zastúpením kapra, šťuky, zubáča, lieňa a sumca.

SRZ organizuje každoročne rybárske preteky. Pre najmenších rybárov sa každoročne 1. mája na revíry Hangócka v nitrianskom mestskom parku  usporadúvajú Detské rybárske preteky.

Pre dospelých sú rovnako pripravované preteky v období od 1. do 15. mája.

Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach sa môžete dozvedieť na www.srznitra.sk a na obecnej webovej stránke.

         S pozdravom Petrov zdar!

                                                                              Imrich Čaládi
                                                                                      p
redseda Obv. č. 3