PORIADOK VIACÚČELOVÉHO IHRISKA V JELŠOVCIACH

 

                                                   OTVÁRACIE HODINY

      Letné mesiace                                                                                 Zimné mesiace

od 08:00 h. do 21:00 h.                           PO – PI                           od 08:00 h. do 19:00 h. 
od 09:00 h. do 21:00 h.                           
SO – NE                         od 09:00 h. do 19:00 h.

Počas školského roka PO až PI je areál v čase od 08:00 h. do 16:00 h. vyhradený  pre žiakov ZŠ a MŠ pod dozorom pedagóga.

POPLATKY

Futbal, nohejbal, volejbal .............................................................................. 5,00 € / 1 hod.
Tenis ............................................................................................................. 3,00 € / 1 hod.
Mládež od 15 do 18 rokov ................................................................................... 50% zľava
Deti do 15 rokov ....................................................................................................... zdarma

Záväzná rezervácia ihriska: osobne u p. Jozefa Čerešňu (najmladší),
                                            alebo telefonicky: 0908 740 753 

V ZÁUJME VLASTNEJ BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA,
DODRŽUJTE NASLEDOVNÉ POKYNY!

-   vstup do areálu iba vo vhodnej športovej obuvi
-   za poškodenie zdravia a majetku nesú zodpovednosť samotní návštevníci
-   za maloleté dieťa je zodpovedný jeho zákonný zástupca ak nie je zabezpečený  
    pedagogický dozor
-   vždy rešpektujte pokyny zodpovedného pracovníka
-   v areáli sa môžu zdržiavať len osoby, ktoré majú rezervovaný vstup
-   v prípade organizovaného podujatia je potrebný súhlas OÚ v Jelšovciach

NA IHRISKU JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ

-   používať kopačky so štupľami
-   fajčiť
-   konzumovať jedlo a nápoje
-  
vstupovať s motorovým vozidlom, motorkou, bicyklom, kolieskovými korčuľami,
    skateboardom
-   vodiť psov a iné zvieratá 

V PRÍPADE POTREBY VOLAJTE

155 Prvá pomoc                  158 Polícia                 150 Hasiči                 112 tiesňová linka