Vianočné mestečko 2015

Október 2015 - mesiac úcty k starším

Deň detí 2015

30.04.2015

Stavanie Mája

Deň Zeme v našej obci

Jelšovce dnes _ pohľad z výšky

Jelšovce v minulosti