SYMBOLY OBCE JELŠOVCE

Erb

čiernobiely erb obce

V modrom štíte medzi dvomi striebornými, prirodzenými, jelšovými vetvičkami strieborný opát so striebornou, zlatom zdobenou mitrou, pravicou držiaci pred sebou zlatý pektorálny krížik, ľavicou zlatú opátsku berlu.

Komentár: Hagiografický motív, svätý Vojtech  podľa odtlačku pečatidiel obce z rokov  1715-1748 doplnený o hovoriaci symbol – vetvičky jelše. Prijatý v roku 1998. Signatúra Heraldického registra SR: J – 43/1998. Autori: Jozef Novák a Ladislav Čisárik,

 

Pečať

čiernobiely erb obce

Pečať je kruhová s priemerom 3,7 cm. Je na nej svätý Vojtech s berlou a z oboch strán sú halúzky jelše .  Po obvode je kruhopis  OBEC  JELŠOVCE .

Vlajka

čiernobiely erb obce

 

Vlajka obce pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej  1/7, modrej  1/7,  žltej  1/7,  bielej   2/7,   modrej  1/7  a  bielej   1/7. Vlajka má  pomer  strán  2 : 3  a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.