Územný plán Obce Jelšovce: Zmeny a doplnky 01/2018 TU

UPO - širšie vzťahy

UPO - komplexný čistopis

UPO - doprava

UPO - TV energetika

UPO - TV VHV

UPO - uses

UPO - zábery PP

UPO - VPS

 

Do Územného plánu obce Jelšovce: Zmeny a doplnky 01/2018 je možné nahliadnuť na obecnom úrade v Jelšovciach.