Základné informácie

Adresa: Obec Jelšovce, č. 37, 951 43  Jelšovce

Samosprávny kraj ............................................. Nitriansky
Okres ................................................................ Nitra
Región .............................................................. Podzoborský
IČO ................................................................... 00 308 081 
DIČ ................................................................... 2021102809 
Rozloha ............................................................ 1044 ha 
Prvá písomná zmienka ..................................... v roku 1326
Starosta ............................................................ Ladislav Hroššo
Počet obyvateľov k 31.12.2013 ........................ 1011

V obci nájdete:
- obecný úrad
- poštový úrad
- predajne potravinárskeho tovaru
- pohostinstvo
- futbalové ihrisko
- viacúčelové ihrisko
- obecná knižnica
- kultúrny dom
- verejná kanalizácia a kanalizačná sieť pripojená na ČOV
- rozvodná sieť plynu
- zberný dvor biologického odpadu a stavebného odpadu
- vlaková zastávka
- autobusové zastávky
- základná škola
- materská škola
- súkromná jazyková škola
- kostol
- farský úrad
- cintorín malý a veľký
- dom smútku
- hasičská zbrojnica
- poľnohospodárske družstvo