Hore

Hore

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2015

Pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2016 v našej obci sa bude konať:

10.06.2016 o 12:00 hod.
09.12.2016 o 12:00 hod.

Pri tejto skúške zaznie dvojminútový stály tón sirén. Testovanie sirén sa vykonáva v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.