Kancelária obecného úradu

Mgr. Janette Teplanská  
účtovníctvo, mzdová agenda, overovanie dokumentov a podpisov, evidencia majetku
Tel.: 037/7893 843


Mgr. Svetlana Šrámková
evidencia obyvateľstva, správa daní a poplatkov, pokladňa, podateľňa, ambulantný predaj, rozhlas
Tel.: 037/7893 001

Marek Molnár
technický pracovník