Dodatok k zmluve o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi obce
Dátum uzatvorenia zmluvy/dodatku Dátum zverejnenia zmluvy/dodatku Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
27.12.2011 27.12.2011 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. úprava cien za výkup PET,sklo, papier  
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
10.12.2011 10.12.2011 ZSE Energia a.s. Bratislava Dodávka elektriny  
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
02.11.2011 02.11.2011 Denisa Vnučková Jelšovce 162 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
14.10.2011 14.10.2011 MUDr. Marián Molnár Jelšovce 465 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o poskytovaní technickej služby
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
10.10.2011 10.10.2011 CZ&CZ Nitra s.r.o. Poskytovanie technickej služby  
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
06.09.2011 07.09.2011 Obvodný úrad Nitra Poskytnutie dotácie zo ŠR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 7 400,00
Dodatok k zmluve o spolupráci
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
27.06.2011 27.06.2011 Ing. Viliam Kompas Nitra Uskladnenie a práce spojené s dodávkou ovocia a ovocných štiav do MŠ  
Zmluva o spolupráci
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
27.06.2011 27.06.2011 Ing. Viliam Kompas Nitra Uskladnenie a práce spojené s dodávkou ovocia a ovocných štiav do MŠ  
Dodatok k zmluve o spolupráci
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
27.06.2011 27.06.2011 Ing. Viliam Kompas Nitra Uskladnenie a práce spojené s dodávkou ovocia a ovocných štiav do ZŠ  
Zmluva o spolupráci
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
27.06.2011 27.06.2011 Ing. Viliam Kompas Nitra Uskladnenie a práce spojené s dodávkou ovocia a ovocných štiav do ZŠ  
Zmluva o pripojení odberného zariadenia
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
21.06.2011 21.06.2011 ZSE Distribúcia a.s. Bratislava Pripojenie odberného zariadenia 65,62
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
23.05.2011 06.06.2011 ENERGOINVEST a.s. Bratislava Zhotovenie stavby v rozsahu projektovej dokumentácie 191407,85
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
01.06.2011 01.06.2011 Roman Sťahel Jelšovce 32 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Dohoda o spolupráci
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
09.05.2011 09.05.2011 Ministerstvo kultúry SR Bratislava Kultúrne poukazy na rok 2011  
Zmluva o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi obce
Dátum uzatvorenia zmluvy/dodatku Dátum zverejnenia zmluvy/dodatku Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
26.04.2011 26.04.2011 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. poskytovanie služieb v oblasti nakladania z KO, DSO a NO  
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
01.04.2011 01.04.2011 Vladimír Barbírik Jelšovce 182 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
01.04.2011 01.04.2011 Marek Macháč Jelšovce 325 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
30.03.2011 30.03.2011 PROUNION a.s. Nitra Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 1 700,00
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
30.03.2011 30.03.2011 PROUNION a.s. Nitra Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 2 050,00
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
22.02.2011 23.02.2011 Architektonická kancelária Csanda-Piterka s.r.o. Nitra Zhotovenie projektovej dokumentácie 4 020,00
Zmluva o spolupráci
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
21.02.2011 21.02.2011 Ing. Viliam Kompas Nitra Uskladnenie a práce spojené s dodávkou ovocia a ovocných štiav do MŠ a ZŠ