Dodatok k zmluve o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi obce
Dátum uzatvorenia zmluvy/dodatku Dátum zverejnenia zmluvy/dodatku Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
27.12.2012 27.12.2012 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. úprava cien za výkup skla 0,00 €
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
19.11.2012 19.11.2012 Anna Teplanská Jelšovce 405 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o zriadení vecného bremena
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
09.11.2012 09.11.2012 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Jelšovce Zriadenie vecného bremena  
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.09.2012 28.09.2012 PROUNION a.s. Nitra externý manažment implementácia podporeného projektu "Šibeje park Jelšovce - l. etapa" 2480,00
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
20.09.2012 20.09.2012 SPP a.s. Bratislava Dodávka plynu  
Zmluva o dodávke plynu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
20.09.2012 20.09.2012 SPP a.s. Bratislava Dodávka plynu  
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
11.09.2012 11.09.2012 Monika Hupková Jelšovce 163 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
11.09.2012 11.09.2012 Anna Balková Jelšovce 244 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
11.09.2012 11.09.2012 Elena Žáková Jelšovce 300 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
07.09.2012 07.09.2012 Peter Šebeštian Jelšovce 432 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Rámcová kúpna zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
02.09.2012 05.09.2012 Bidvest Slovakia, s.r.o. Dodávky tovarov - MŠ  
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
05.09.2012 05.09.2012 Bc. Norbert Šášík Jelšovce 11 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny "Výhoda"
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
31.08.2012 31.08.2012 ZSE Energia a.s. Bratislava Uplatnenie zľavy 10%  
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.08.2012 28.08.2012 Paula Dávidová Jelšovce 281 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.08.2012 28.08.2012 Helena Hroššová Jelšovce 410 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
17.08.2012 17.08.2012 Gabriela Maladiová Jelšovce 319 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
09.08.2012 09.08.2012 Viktor Bajza Jelšovce 336 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
09.08.2012 09.08.2012 Gabriela Kopácsiová Jelšovce 251 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
01.08.2012 01.08.2012 Vladimír Mikuš Jelšovce 382 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
01.08.2012 01.08.2012 Margita Martonová Jelšovce 400 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
23.07.2012 23.07.2012 Milan Šovčík Jelšovce 389 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
09.07.2012 09.07.2012 Ladislav Kečkéš Jelšovce 373 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
09.07.2012 09.07.2012 Martina Vajdová Jelšovce 383 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
03.07.2012 03.07.2012 Ondrej Marton Jelšovce 360 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
02.07.2012 02.07.2012 Ladislav Varga Jelšovce 376 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
29.06.2012 29.06.2012 TOP INVEST GROUP s.r.o. Nitra Prenájom nebytových priestorov 191,90
Dodatok k zmluve o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi obce
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
27.06.2012 27.06.2012 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. úprava cien za výkup druhotných surovín  
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
20.06.2012 20.06.2012 STAVEX Nitra spol. s r. o., Nitra uskutočnenie prác pri výstavbe diela "Šibeje park Jelšovce - l. etapa" 54900,71
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
18.06.2012 18.06.2012 Július Hroššo Jelšovce 35 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Dodatok k zmluve o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
15.05.2012 31.05.2012 ENERGOINVEST a.s. Bratislava Zmena termínu začatia zhotovovania diela  
Zmluva o odbere odpadu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
31.05.2012 31.05.2012 INSA s.r.o. Sereď zber použitých batérií  
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
11.05.2012 11.05.2012 Miroslav Hanus - UNIVERZ, Jelšovce vykonanie prác - kanalizačné prípojky 10560,00
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
03.05.2012 03.05.2012 Anna Ďurošová Jelšovce 430 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
24.04.2012 24.04.2012 SuPloTranz s.r.o. Čeľadice Informačný systém "Vitajte v obci Jelšovce" 3500,40
Zmluva o poskytnutí podpory z EF
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
18.04.2012 18.04.2012 Environmentálny fond Bratislava Dotácia na projekt "Vitajte v obci Jelšovce" 3500,00
Zmluva o spolupráci
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Zmluva Cena v € s DPH
17.04.2012 17.04.2012 Ing. Viliam Kompas Nitra Uskladnenie a práce spojené s dodávkou ovocia a ovocných štiav do MŠ a ZŠ  
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
12.04.2012 12.04.2012 Občianske združenie MVO Ľudia a voda, Košice zhotovenie projektového zámeru 2500,00
Mandátna zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Zmluva Cena v € s DPH
12.04.2012 12.04.2012 Ing. Ľudovít Billik - TOMEX, Nitra stavebný dozor 1500,00
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
12.04.2012 12.04.2012 Ivan Cigáň Jelšovce 263 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
10.04.2012 10.04.2012 Mgr. Miriam Švančarová Jelšovce 470 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
10.04.2012 10.04.2012 Mgr. Erika Čaládiová Jelšovce 471 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
30.03.2012 30.03.2012 Ing. Beáta Berecová Jelšovce Zhotovenie vodozádržných opatrení 16000,00
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
20.03.2012 20.03.2012 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica Prenájom nebytových priestorov 254,07
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
20.02.2012 20.02.2012 Ing. Zoltán Balko Nitra Vypracovanie projektovej dokumentácie 1800,00
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
13.02.2012 13.02.2012 Úrad vlády SR Bratislava Vodozádržné opatrenia 20000,00
Zmluva o spolupráci
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
06.02.2012 06.02.2012 SVP š.p. Banská Štiavnica Prenájom vodnej plochy  
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
17.01.2012 17.01.2012 Miroslav Remjar Jelšovce 24 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.01.2012 04.01.2012 Anna Teplanská Jelšovce 217 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.01.2012 04.01.2012 Daniel Režo Jelšovce 173 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň