Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
14.12.2013 14.12.2013 Západoslovenská distribučná a.s. BA Pripojenie do distribučnej sústavy  
Dodatok_1_k Rámcovej zmluve
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
06.12.2013 09.12.2013 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. zmeny v Rámcovej zmluve  
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
03.12.2013 03.12.2013 Štefan Malagyi Jelšovce 142 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
02.12.2013 02.12.2013 Zuzana Smutná Jelšovce 356 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
29.11.2013 29.11.2013 Alena Miškolciová Jelšovce 278 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
15.11.2013 15.11.2013 ŠOVČÍK a SYN s.r.o. Jelšovce 458 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 48,72 / rok
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
13.11.2013 13.11.2013 Júlia Cigáňová Jelšovce 177 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
08.11.2013 08.11.2013 ProNa s.r.o. Nitra Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 22,78 / rok
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
08.11.2013 08.11.2013 Pálenica Jelšovce s.r.o. Jelšovce 240 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 480,96 / rok
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.11.2013 04.11.2013 Jozef Cigáň Jelšovce 161 / Potraviny Mango Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 95,04 / rok
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
31.10.2013 31.10.2013 Zoltán Balko Jelšovce 187 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o Municipálnom úvere_Eurofondy
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.10.2013 28.10.2013 Prima banka Slovensko a.s. Poskytnutie úveru 229 000,00
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
01.10.2013 01.10.2013 Barbora Hroššová Jelšovce 381 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
01.10.2013 01.10.2013 PaedDr. Martin Magdin Ph.D. Jelšovce 475 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
17.09.2013 18.09.2013 Ing. Dagmar Horáková, Nitra Audit ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2012 750,00
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.09.2013 04.09.2013 Vojtech Mikláš Jelšovce 394 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Príkazná zmluva č. NR/28/2013/PL
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
12.08.2013 12.08.2013 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Vykonanie verejného obstarávania na dodávku zemného plynu  
Príkazná zmluva č. NR/28/2013/EL
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
12.08.2013 12.08.2013 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Vykonanie verejného obstarávania na dodávku elektrickej energie  
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
05.08.2013 05.08.2013 Jozef Cigáň Jelšovce 372 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
05.08.2013 05.08.2013 Ferdinand Lénart Jelšovce 370 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
01.08.2013 01.08.2013 Ing. Vladimír Konečný Jelšovce 390 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Dodatok k zmluve o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi obce
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
31.07.2013 01.08.2013 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. doplnenie predmetu zmluvy o zhodnotenie odpadu ...  
Zmluva o poskytnutí NFP
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
19.07.2013 20.07.2013 Pôdohospodárska platobná agentúra BA Projekt "KD Jelšovce prestavba - II.etapa" 56.493,58
Zmluva o poskytnutí NFP
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
19.07.2013 20.07.2013 Pôdohospodárska platobná agentúra BA Projekt "KD Jelšovce prestavba - I.etapa" 69.475,44
Zmluva o poskytnutí NFP
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
12.07.2013 12.07.2013 Pôdohospodárska platobná agentúra BA Projekt "Šibeje park Jelšovce" 50.000,00
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
01.07.2013 01.07.2013 Vilma Balková Jelšovce 357 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
26.06.2013 26.06.2013 OZ Mikroregión Radošinka Bezúročn návratná finančná výpomoc 500,00
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
25.06.2013 26.06.2013 Elpron, Ing. Miroslav Slančík Zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu "Miestna komunikácia a technická vybavenosť pre RD - Jelšovce" 3.360,00
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
14.06.2013 17.06.2013 STAVEX Nitra spol. s r. o. Rekonštrukcia kotolne ZŠ Jelšovce 23.053,37
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
11.06.2013 11.06.2013 Richard Paulík Jelšovce 467 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
31.05.2013 31.05.2013 Július Kuna Jelšovce 408 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
30.05.2013 30.05.2013 PROUNION a.s. Nitra vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu 800,00
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
27.05.2013 27.05.2013 Štefan Šatlák Jelšovce 298 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
21.05.2013 21.05.2013 Štefan Benďák Jelšovce 398 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
16.05.2013 20.05.2013 Miroslav Hanus - UNIVERZ Jelšovce Kanalizačné prípojky 2. etapa 11125,20
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
15.05.2013 20.05.2013 Miroslav Hanus - UNIVERZ Jelšovce Rekonštrukcia chodníka pri št. ceste 1/64 13680,00
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
10.05.2013 10.05.2013 Veronika Botková Jelšovce 170 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
29.04.2013 29.04.2013 Jozef Benc Jelšovce 371 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
11.04.2013 12.04.2013 Valuška Jaroslav, Zlaté Moravce spolupráca pri zbere použitého šatstva, textilu, obuvi a hračiek  
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.04.2013 04.04.2013 Juraj Varga Jelšovce 441 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.03.2013 28.03.2013 MH Trade Nitra s.r.o. prenájom nebytových priestorov v budove "Miházunk"  
Nájomná zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
25.03.2013 25.03.2013 Jozef Cigáň Potraviny MANGO prenájom časti nehnuteľnosti 166,08 €
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
25.03.2013 25.03.2013 Alžbeta Jakubičková Jelšovce 223 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
25.03.2013 25.03.2013 Eleonóra Cigáňová Jelšovce 321 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
21.03.2013 21.03.2013 Matej Šlahor Jelšovce 38 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
21.03.2013 21.03.2013 Jozef Čerešňa Jelšovce 25 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
21.03.2013 21.03.2013 Ivan Kupec Jelšovce 22 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
21.03.2013 21.03.2013 Jana Václavová Jelšovce 218 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
21.03.2013 21.03.2013 Vojtech Horňák Jelšovce 140 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
05.03.2013 05.03.2013 Ing. Kornélia Masariková Jelšovce 331 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
20.02.2013 20.02.2013 Jozef Fúska Jelšovce 8 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
14.02.2013 15.02.2013 SOZA autorská odmena za licenciu - Fašiangy 2013  
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
07.02.2013 07.02.2013 Miroslav Hanus - UNIVERZ Jelšovce Uskutočnenie prác "Rekonštrukcia chodníka pri autobusovej zastávke" 11677,18
Zmluva o spolupráci
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
11.01.2013 11.01.2013 ZSE Distribúcia a.s. Bratislava výstavba elektroenergetických zariadení