Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
29.12.2014 29.12.2014 Mária Urbanová Jelšovce 63 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
23.12.2014 23.12.2014 Michal Kečkéš Jelšovce 397 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
15.12.2014 22.12.2014 PROUNION a.s. Nitra Poskytovanie služieb /viď zmluva  
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
03.12.2014 11.12.2014 MV SR, Okresný úrad Nitra Dotácie na Dobudovanie kamerového systému v obci Jelšovce 8 000,00
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
10.12.2014 10.12.2014 Zuzana Hercegová Jelšovce 402 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
08.12.2014 08.12.2014 CZ CZ Nitra s.r.o. Dobudovanie kamerového systému v obci Jelšovce 10 015,20
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
05.12.2014 05.12.2014 Marek Lehocký Jelšovce 246 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Hromadná licenčná zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
20.11.2014 24.11.2014 SOZA Bratislava Autorská odmena 37,80
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
29.10.2014 29.10.2014 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Komunikačné služby, Informačné služby, Elektronické služby  
Dodatok č. 1 k Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy č. 05/013/13
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
27.10.2014 28.10.2014 Prima banka Slovensko a.s. Nitra Municipálny úver - Eurofondy 55 320,87
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
10.10.2014 10.10.2014 Ing. Georgína Cigáňová Jelšovce Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
10.10.2014 10.10.2014 Agneša Myjavcová Jelšovce 248 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
06.10.2014 06.10.2014 Veronika Vimmerová Jelšovce 26 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
06.10.2014 06.10.2014 Mgr. Zuzana Demeterová Jelšovce 211 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.10.2014 06.10.2014 RNDr. Judita Košťálová Jelšovce 10 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
01.10.2014 06.10.2014 Inta s.r.o. Trenčín Odvoz odpadov - jedlé tuky a oleje a bilogicky rozložiteľný odpad z kuchýň ... 13,20
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
30.09.2014 01.10.2014 Mgr. Ľudmila Synaková Jelšovce 359 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o poskytnutí grantu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
02.09.2014 30.09.2014 Nadácia Allianz Bratislava Poskytnutie grantu na projekt Bezpečne na cestách-merač rýchlosti 1 000,00
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
29.09.2014 30.09.2014 Peter Lénart Jelšovce 407 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
23.09.2014 24.09.2014 Ing. Mária Kunová Jelšovce 364 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Rámcová dohoda
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
12.09.2014 16.09.2016 Jankovič Alexander, Koniarovce 23, 956 13 Koniarovce Dodávka tovaru - ŠJ MŠ Jelšovce  
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
05.09.2014 05.09.2014 Bc. Daniela Biela Jelšovce 388 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
05.08.2014 26.08.2014 Ing. Dagmar Horáková Nitra Audit ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za obdobie 2013 750,00
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
05.08.2014 05.08.2014 BEAS s.r.o. Nitra Dodávka a montáž plastových dverí a okien 6 607,73
Kúpna zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
29.07.2014 30.07.2014 Klaudia Duračková, Anton Duračka obaja bytom Jelšovce 209 Predaj nehnuteľnosti 1 070,00
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
07.07.2014 07.07.2014 Ochrana údajov s.r.o. Nitra Vypracovanie bezpečnostného projektu, poskytnutie odborného poradenstva, spracovanie iných podkladov 150,00
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
02.07.2014 02.07.2014 Ing. Jozef Cigáň, Bazovského 22, Nitra Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Poistná zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
23.06.2014 26.06.2014 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava Poistenie 1 124,08
Dohoda o podmienkach poskytovania laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
16.06.2014 16.06.2014 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre Laboratórne analýzy 300,00
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
06.06.2014 06.06.2014 Lenka Fekulová Jelšovce 442 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
06.06.2014 06.06.2014 Peter Billik Jelšovce 368 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
04.06.2014 04.06.2014 FoArch s.r.o. Zlaté Moravce Príprava a odovzdanie registratúrnych záznamov do archívu a na vyradenie 1 450,00
Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 05/007/14
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
28.05.2014 30.05.2014 Prima banka Slovensko a.s. Nitra Municipálny úver - Eurofondy 10 000,00
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
30.05.2014 30.05.2014 SPP a.s. Bratislava Dodávka plynu  
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
30.05.2014 30.05.2014 SPP a.s. Bratislava Dodávka plynu  
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
07.05.2014 07.05.2014 Zdeněk Šreyer Jelšovce 297 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
07.05.2014 07.05.2014 Jiří Šreyer Jelšovce 184 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Kúpna zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
15.04.2014 19.04.2014 ORAG Slovakia s.r.o. Bratislava Kosačka Hustler Sport 48 5410,80
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
10.04.2014 10.04.2014 Ing. Viktor Demeter Jelšovce 460 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
07.04.2014 08.04.2014 Poľnohospodárska platobná agentúra Bratislava Poskytnutie nenávratného finančného prostriedku 9447,29
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.04.2014 04.04.2014 Monika Hupková Jelšovce 310 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.04.2014 04.04.2014 Ing. Pavol Hroššo Jelšovce 466 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.04.2014 04.04.2014 Ing. Štefan Billik Jelšovce 277 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.04.2014 04.04.2014 Eva Lauková Jelšovce 369 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o dodávke elektriny
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
24.03.2014 24.03.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany Dodávka elektriny  
Zmluva o termínovanom úvere
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
17.03.2014 17.03.2014 Prima banka Slovensko a.s. Nitra Termínovaný úver 12 500,00
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.02.2014 28.02.2014 Ela Kečkéšová Jelšovce 404 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Hromadná licenčná zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
26.02.2014 28.02.2014 SOZA Bratislava Autorská odmena 14,40
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
10.02.2014 10.02.2014 Peter Cigáň Jelšovce 138 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
27.01.2014 27.01.2014 COOP Jednota Nitra SD Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 20,04 / rok
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku Cena v € s DPH
08.01.2014 08.01.2014 Rodičovské združenie pri ZŠ vo Výčapoch Opatovciach Poskytnutie sponzorského príspevku 100,00
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
02.01.2014 02.01.2014 Andrea Lefflerová Jelšovce 169 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň