Zmluva o dodávke plynu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
12.12.2016 15.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka plynu  
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.11.2016 04.11.2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistenie zamestnanca 6,64 €
Zmluva o zriadení vecných bremien
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
31.10.2016 31.10.2016 Západoslovenská distribučná a.s. Vecné bremeno  
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
19.10.2016 20.10.2016 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)    
Nájomná zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
15.10.2016 17.10.2016 Mgr. Ivan Krajčovič C.B. Trade Prenájom nebytového priestrou - unimobunka pri futbalovom ihrisku 183 €
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
10.10.2016 13.10.2016 Marián Janev, Jelšovce č. 150 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o spolupráci
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
08.09.2016 03.10.2016 BFL s.r.o. Poskytovanie čerstvého ovocia do ŠJ  
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľnej služby
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
30.09.2016 07.10.2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Uzatvorenie úrazového poistenia  
Dohoda č. 16/16/52A/112 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
21.09.2016 30.09.2016 UPSVR Nitra Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť  
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
19.08.2016 13.09.2016 MH Invest s.r.o. Prenájom časti nehnuteľnosti na vybudovanie strategického parku  
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
22.08.2016 02.09.2016 Ing. Dagmar Horáková Audit ročnej účtovnej závierky pre obec za rok 2015  
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
09.08.2016 12.08.2016 Miroslav Hanus - UNIVERZ Výstavba priechodu pre chodcov na ceste I/64 v obci 15788,88
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
25.07.2016 01.08.2016 RIGHT POWER, a.s. Odber elektriky  
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 5/2016
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
14.07.2016 20.07.2016 Ing. Robert Moravčík Oprava fasády kotolne základnej školy 2621,30 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 5/2016
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
01.07.2016 04.07.2016 Ing. Robert Moravčík Výmena okien základnej školy 1315,63 €
Zmluva o pripojení odberného elekrického zariadenia žiadateľa od distribučnej sústavy.
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
20.06.2016 20.06.2016 Západoslovenská distribučná a.s. Pripojenie do distribučnej siete 209,70 €
Zmluva o dielo 5/2016
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
25.05.2016 25.05.2016 Ing. Robert Moravčík Rekonštrukcia fasády základnej školy Jelšovce 9322,67 €
Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
12.05.2016 18.05.2016 Slovenská agentúra ŽP Poskytnutie dotácie 5000 €
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
07.04.2016 08.04.2016 Závlahy - Trávniky s r.o. Návrh okolia sochy sv. Vendelína v Jelšovciach 4996,74 €
Dohoda - Šanca na zamestnanie
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
18.03.2016 22.03.2016 UPSVaR Nitra Poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta  
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
15.03.2016 24.03.2016 SPP distribúcia a. s. Rozšírenie distribučnej siete  
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
07.01.2016 08.01.2016 ZŠ Výčapy - Opatovce Poskytnutie sponzorského príspevku 80,00
Kúpna zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.01.2016 08.01.2016 COOP Jednota, SD Dodávka tovaru do ŠJ Jelšovce  
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
03.01.2016 07.01.2016 Marek Berec, Jelšovce č. 477 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň