Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
27.12.2017 27.12.2017 Juhasová Iveta, Jelšovce č. 41 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Dobudovanie kamerového systému v obci
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
11.12.2017 27.12.2017 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra Dobudovanie kamerového systému  
Kúpna zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
18.12.2017 18.12.2017 DHZ Ivánka pri Nitre Kúpa auta pre DHZ 2000
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
12.12.2017 12.12.2017 PD Jelšovce Nájom poľnohospodárskych pozemkov 1331,98
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
11.12.2017 11.12.2017 Marek Berec Doplnenie dodatku  
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
07.12.2017 08.12.2017 Oľga Lénartová-OP farm Prenájom poľnohospodárskych pozemkov  
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
09.11.2017 14.11.2017 Križan Július, Jelšovce č. 348 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
06.11.2017 06.11.2017 Marek Berec Úprav a doplnenie predmetu zmluvy  
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
25.10.2017 27.10.2017 Teplanská Anna, Jelšovce č. 326 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
20.10.2017 23.10.2017 Moravčík Dušan, Jelšovce č. 478 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Nájomná zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
26.09.2017 23.10.2017 Kromer Ľudovít Nájom nehnuteľnosti s.č. 83 300
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
16.10.2017 19.10.2017 Uková Helena, Jelšovce č. 228 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
13.10.2017 15.10.2017 Lehocký Ivan, Jelšovce č. 438 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
12.10.2017 15.10.2017 Križanová Margita, Jelšovce č. 308 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Dodatok č. 2 k ZoD č. 03/2015
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
12.10.2017 16.10.2017 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Výstavba vodovodu 250000,00
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
09.10.2017 12.10.2017 Chlebcová Jarmila, Jelšovce č. 198 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
09.10.2017 12.10.2017 Macho Norbert, Jelšovce č. 341 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
05.10.2017 09.10.2017 Staňo Vladimír, Jelšovce č. 437 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
05.10.2017 09.10.2017 Kečkéšová Anna, Jelšovce č. 373 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.10.2017 05.10.2017 Vlčková Petra, Jelšovce č. 221 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
03.10.2017 05.10.2017 Machová Žaneta, Jelšovce č. 155 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
02.10.2017 05.10.2017 Cigáňová Veronika, Jelšovce č. 372 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
29.09.2017 30.09.2017 Blašková Ingrid, Jelšovce č. 443 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
29.09.2017 30.09.2017 Hartlová Irena, Jelšovce č. 101 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.09.2017 30.09.2017 Kišš Michal, Jelšovce č. 481 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
27.09.2017 30.09.2017 Balková Katarína, Jelšovce č. 412 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
25.09.2017 27.09.2017 Ing. Jaroslav Jakubička Úprava a doplnenie predmetu zmluvy  
Dodatok č. 1 k ZoD č. 03/2015
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
25.09.2017 02.10.2017 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Výstavba vodovodu 157894,74
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
10.09.2017 13.09.2017 Hladký Vladimír, Jelšovce č. 380 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Kúpna zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
08.09.2017 11.09.2017 Jaroslav Gál Predaj nehnuteľnosti 3960
Dodatok č. 3 ku Zámennej zmluve ev. č. účastníka v 3. Rade: 16/1507/L13.1001.15.0022/ZZ
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
22.08.2017 22.08.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. Zámenapozemkov  
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 03/2017
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
31.07.2017 01.08.2017 Ing. Róbert Moravčík Určenie termínu dokončenia prác 735,84
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
26.07.2017 27.07.2017 N.M.-Audit, spol. s.r.o. Audit účtovej závierky k 31.12.2016 a overenie výročnej správy 750
Kúpna zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
25.07.2017 25.07.2017 Alžbeta Kromerová Predaj nehnuteľnosti 13568,05
Kúpna zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
25.07.2017 25.07.2017 Marek Berec Predaj nehnuteľnosti 900
Kúpna zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
11.07.2017 11.07.2017 Ing. Jaroslav Jakubička Predaj nehnuteľnosti 1160
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 03/2017
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
30.06.2017 03.07.2017 Ing. Róbert Moravčík Určenie termínu dokončenia prác 1620,80
Zmluva o poskytnutí služieb pre spracovanie a implementáciu projektu v rámci: Ingegrovaný regionálny operačný program 2014-2020
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
05.06.2017 04.07.2017 PROUNION, a.s. Poskytnutie služieb v rámci inegrovaného operačného programu 2000
Zmluvu o poskytovaní služieb BOZP a PZS
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
21.06.2017 06.07.2017 Ing. Ladislav Billik - ABP Výkon autorizovaného bezpečnostného technika  
Zmluva o poskytovaní služieb požiarnej ochrany
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
21.06.2017 06.07.2017 Reboz s.r.o. - Ing. Ladislav Billik Výkon technika požiarnej ochrany  
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
12.06.2017 30.06.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. Predaj nehnuteľnosti  
Dohoda o poskytnutí príspevku na rozvoj regionálnej zamestnanosti
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
29.06.2017 30.06.2017 UPSVR Nitra Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti  
Zmluva č. 120851 08U 01 o poskytnutní podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
14.06.2017 19.06.2017 Environmentálny fond Poskytnutie dotácie na vybudovanie II.etapy vodovodu 150 000
Dodatok č. 2 ku Zámennej zmluve ev. č. účastníka v 2. rade 16/1507/L13.1001.15.0022/Zz
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
26.05.2017 26.05.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. Zámena pozemkov bezodplatneemena  
Zmluva o dielo č. 03/2017
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.04.2017 28.04.2017 Ing. Moravčík Robert Rekonštrukcia obcenej budovy na Pamätnú Jelšovskú izbu 13492,80
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.04.2017 28.04.2017 Berger Alexander, Jelšovce č. 236 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o dielo č. 02/2017
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.04.2017 28.04.2017 Ing. Moravčík Robert Rekonštrukcia fasády základnej školy Jelšovce II. etapa 7727,40
Dohoda č. 17/16/50J/21 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti...
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
21.04.2017 24.04.2017 UPSVR Nitra Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti  
Ddatok č. 1 k zámennej zmluve ev.č. učastníka v 2.rade:16/1507/L13.1001.15.0022/ZZ
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.04.2017 04.04.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. Zámena pozemkov bezodplatne  
Nájomná zmluva 1_2017
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
31.03.2017 03.04.2017 Hucovciová Andrea Prenájom telocvične pri JK na športovú aktivitu  
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
24.03.2017 27.03.2017 Svetlana Šrámková, Jelšovce č. 480 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/16/52A/112
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
24.03.2017 24.03.2017 UPSVR Nitra Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť  
Hromadná licenčná zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
24.02.2017 27.02.2017 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Udelenie súhlasu na hudobnú produkciu 86,40
Zámenná zmluva s ev.č. účastníka v 2.rade: 16/1507/L13.1001.15.0022/ZZ
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
31.01.2017 31.01.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. Bezplatná zámena pozemkov medzi OcÚ a ZS dis., a.s.  
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
13.01.2017 13.01.2017 ZŠ Výčapy - Opatovce Poskytnutie sponzorského príspevku 80,00