Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
30.11.2018 30.11.2018 Rác Peter, Jelšovce č. 198 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
29.11.2018 30.11.2018 Jozef Cigáň, Jelšovce č. 417 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o dielo - Zelený športový areál ADIGAŠ
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
23.11.2018 23.11.2018 CS, s.r.o. Realizácia stavby: Zelený športový areál ADIGAŠ 104 000
Zmluva o dielo - Intenzifikácia ČOV
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
22.11.2018 22.11.2018 Ekospol a.s. Intenzifikácia existujúcej ČOV v Jelšovciach 103 800
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
06.11.2018 09.11.2018 Sýkora Jozef, Jelšovce č. 212 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o prevádzkovaní
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
26.10.2018 29.10.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Prevádzkovanie vodovodu v obci Jelšovce  
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
24.10.2018 26.10.2018 Ing. Štefková Agáta, Jelšovce č. 19 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
24.10.2018 26.10.2018 Klenko Štefan, Jelšovce č. 21 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
12.10.2018 15.10.2018 Fulop Juraj, Jelšovce č. 387 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR_152-010/2018
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
20.09.2018 11.10.2018 SR zastúpená Ministerstvom vnätra SR Výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky  
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
01.10.2018 01.10.2018 Ing. Karol Rumanovský Kúpa nehnuteľnosti 500
Zmluva o dielo - rekonštrukcia časti Obecného úradu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
19.09.2018 24.09.2018 BEAS, s.r.o. Prestavba časti budovy Obecného úradu na archív a príručný sklad 8601,11
Zmluva o partnerstve
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.08.2018 04.09.2018 Obce: Výčapy-Opatovce, Čakajovce, Podhorany Vybudovanie systému včasného varovania mimoriadnych udalostí zmenou klímy v obciach „Pod Žibricou“  
Zmluva o humaitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
06.09.2018 06.09.2018 HUMANA People to People Slovakia, o.z. Umiestnenie zberných nádob na textil  
MANDÁTNA ZMLUVA č. 10 uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.08.2018 30.08.2018 MEL Project s.r.o. poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pre plnenie aktivít v zmysle podania „Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 2000
Dodatok č. DBK/18/06/1583 k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/274
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
22.08.2018 31.08.2018 KOMENSKY, s.r.o. Poskytovanie služieb Virtuállnej knižnice  
Dodatok č. 1 kzmluve o dielo - rekonštrukcia MŠ
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
10.08.2018 23.08.2018 Ing. Róbert Moravčík Práce naviac mimo rozpočtu na žiadosť objednávateľa 2646,86
Zmluva Adigaš o poskytnutí NFP
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
09.08.2018 10.08.2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Poskytnutie NFP 99020,90
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
17.07.2018 19.07.2018 Verešová Dominika, Jelšovce č. 176 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o dodávake ovocia a štiav do MŠ, ZŠ
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
18.06.2018 22.06.2018 BFL, s.r.o. Dodávanie ovocia a štiav do MŠ a ZŠ  
Zmluva o poskytnutí NFP - knihy do obecnej knižnice
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
26.06.2018 26.07.2018 Fond na podporu umeia Poskytnutie dotácie na nákup kníh do obecnej knižnice 1000
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
07.06.2018 07.06.2018 Cigáňová Margita, Jelšovce č. 161 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
05.06.2018 07.06.2018 Molnár Ladislav, Jelšovce č. 135 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o poskytnutí dotácie
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
18.07.2018 20.07.2018 SR zastúpená Ministerstvom dpravy a výstavby SR Poskytnutie dotácie za účelom spracovania ÚP obce Jelšovce 7800
Nájomná zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
03.07.2018 06.07.2018 Marcel Vindiš K&V čistiaca technika Prenájom čistiaceho stroja 20
Zmluva o dodávke plynu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.06.2018 29.06.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu dľa rozpisu
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
12.06.2018 26.06.2018 N.M.-Audit spol. s.r.o. Audit účtovnej závierky a overenie výročnej správy za rok 2017 900
Zmluva o spolupráci
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
13.06.2018 14.06.2018 2-morrow s.r.o. Poskytovanie služieb Poskytovateľa obce  
Zmluva o dodávke elektriky
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.05.2018 28.05.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Dodávka energie dľa rozpisu
Zmluva o zriadení vecných bremien
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.05.2018 28.05.2018 Západoslovenská distribučná a.s. Zriadenie vecných bremien bezodplatne
Zmluva o nájme parkovacieho miesta
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
02.05.2018 02.05.2018 Michal Zetocha Prenájom parkovacieho miesta pred KD Jelšovce 50,00
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18170068
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
09.03.2018 05.04.2018 Nadácia ZSE Poskytnutie finančného príspevku -My sme malí záhradkári 450,00
Zmluva o dielo - rekonštrukcia MŠ
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.04.2018 04.04.2018 Ing.Moravčík Robert Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ v obci Jelšovce 20 650,60
Poistná zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
23.03.2018 26.03.2018 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s Poistenie majetku obce 1 286,74
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
21.03.2018 26.03.2018 Cesty, s.r.o Oprava miestnych komunikácií v Obci Jelšovce 21 557,74
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
29.01.2018 01.02.2018 CZ CZ Nitra, s.r.o. Dobudovanie kamerového systému v obci Jelšovce 12789,36
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
15.01.2018 17.01.2018 Základná škola Výčapy-Opatovce Poskytnutie sponzorského príspevku 80
Zmluva o DIELO
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
10.01.2018 12.01.2018 MILAN architecture s.r.o., Ing. arch. Milan Zelina Vypracovanie zmien a doplnkov č. 1 k územnému plánu obce Jelšovce 9750