Zmluva o dielo - výmena trávnika na multifunkčnom ihrisku
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
24.09.2019 30.09.2019 SPORTSERVICE, s.r.o. Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 19450
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - ADIGAŠ
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
05.09.2019 05.09.2019 CS, s.r.o. Strojárenská 5487, Trnava  
Zmluva o úvere - Zelený športový areál ADIGAŠ
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.09.2019 04.09.2019 Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilna  
Zmluva o úvere - Intenzifikácia existujúcej ČOV
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.09.2019 04.09.2019 Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilna  
Zmluva o poskytnutí podpory - Zelené obce
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
30.08.2019 05.09.2019 Slovenská agentúra životného prostredia Tajovského 28, Banská Bystrica 16436,15
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 - výmena trávnika na viacúčelovom ihrisku
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
15.08.2019 05.09.2019 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 10000
Zmluva o dielo na spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, manažment verejného obstarávania a implementáciu projektov v rámci výziev Miesnej akčnej skupiny 2014-2020
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
09.08.2019 19.08.2019 PROUNION, a.s. Piaristická 2, Nitra  
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
05.08.2019 12.08.2019 doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. 040 01 Košice, Južná trieda č. 1 2106,84
Zmluva o prenájme KD - svadba
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
24.07.2019 25.07.2019 Šatláková Dana Prenájom KD - svadba  
Kúpna zmluva - stoličky
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
02.07.2019 15.07.2019 Chair, s.r.o. Dodávka stoličiek 4714,20
Zmluva o dielo na predĺženie chodníka v trase cesty I/64
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
09.07.2019 10.07.2019 Miroslav Hanus-UNIVERZ Výstavba predĺženia chodníka v obci Jelšovce 7873,58
Zmluva o dielo - archív
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
10.06.2019 12.06.2019 Mgr. Martin Baláž Vytriedenie registratúrnych záznamov 800
Zmluva č. 134329 08U1 - Intenzifikácia ČOV
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
29.05.2019 04.06.2019 Environmentálny fond Poskytnutie finančnej podpory formou dotácie 90000
Zmluva o dielo č. LUSH/JELŠOVCE/2019 - JPU
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
21.05.2019 21.05.2019 LUSH s.r.o. Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav formou JPU 36000
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
15.05.2019 17.05.2019 Modrovičová Lucia, Jelšovce č. 17 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
09.05.2019 13.05.2019 Slovak Telekom a.s.    
Zmluva o dielo - merač rýchlosti
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
03.05.2019 09.05.2019 EMPEMONT Slovakia s.r.o. Dodávka a montáž zariadenia na meranie rýchlosti 2000
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa - Intenzifikácia ČOV
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
23.04.2019 25.04.2019 EKOSPOL a.s. Doplnenie bodu č. 7  
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - Ocú, MŠ, ZŠ
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
17.04.2019 22.04.2019 ZSVS a.s. Dodávka vody z verejného vodovodu  
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
14.04.2019 21.04.2019 N.M.-Audit, spol. s r. o. Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 a k 31.12.2019 a overenie výročnej správy za rok 2018 a 2019 1000
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
12.04.2019 15.04.2019 Valábik Jozef, Jelšovce č. 144 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o dielo (Odborná metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry)
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
08.04.2019 11.04.2019 Húština s.r.o. Poskytnutie služby tvorby realizačného projektu výsadby 1000
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
01.04.2019 04.04.2019 Minárik Tomáš, Jelšovce č. 182 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
01.04.2019 04.04.2019 Randziak Michal , Jelšovce č. 30 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 19170038
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
25.03.2019 25.03.2019 Nadácie ZSE Projekt Cupkajme životom so zdravými nožičkami 500
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
20.03.2019 22.03.2019 Lahučký Jakub, Jelšovce č. 139 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
11.03.2019 14.03.2019 Čiernik Peter, Jelšovce č. 257 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
01.03.2019 04.03.2019 Jančíková Lýdia, Jelšovce č. 304 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
01.03.2019 04.03.2019 Cigáň Peter, Jelšovce č. 391 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o spolupráci
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
20.02.2019 21.02.2019 BFL, s.r.o. Poskytovanie čerstvého ovocia do MŠ a ZŠ  
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
31.01.2019 04.02.2019 Základná škola Výčapy-Opatovce Poskytnutie sponzorského príspevku 100