13.09.2017

O Z N Á M E N I E o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky na obecnom úrade v Jelšovciach.

Adresát: Peter Seman, nar. 14.07.1955

 

Oznámenie: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Pripojenie na vodovodnú/kanalizačnú prípojku.