Európsky imunizačný týždeň

Regionálny úrad verejného zdravotníctva - Európsky imunizačný týždeň

 
Zákaz pálenia v obci

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre upozorňuje občanov na spaľovanie porastov zo záhrad TU