21.05.2018

Pozvánka na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 24.05.2018 sa o 19:00 hod. v budove Obecného úradu Jelšovce bude konať 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zákaz pálenia v obci

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre upozorňuje občanov na spaľovanie porastov zo záhrad TU