19.03.2018

Pozvánka na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 23.03.2018 sa o 18:00 hod. v budove Obecného úradu Jelšovce bude konať 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva.