Nariadenie EU o chove ošípaných

Vykonávacie rozhodnutie komisie EÚ 2018/1669 TU

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra - žiadosť TU