22.05.2017

O Z N Á M E N I E o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky na obecnom úrade v Jelšovciach.

Adresát: Pechová Martina, nar. 21.06.1997

 

Oznámenie: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Pripojenie na vodovodnú/kanalizačnú prípojku.