Zdravotná starostlivosť

MUDr. Jozef Kolenčík - všeobecný lekár pre dospelých                                                               MUDr. Viera Uramová - všeobecný lekár pre deti a dorast                                                                   MUDr. Alžbeta Knoteková - stomatológia pre deti, dorast a dospelých                                                      Lekáreň sv. Cyrila a Metoda

Veterinárna ambulancia Výčapy-Opatovce 

__________________________________________

Vývoz veľkoobjemového odpadu

V dňoch 26. - 27. mája 2018 bude v areáli PD Jelšovce prístupný veľkoobjemový kontajner, do ktorého bude možné nosiť len veľkoobjemový odpad ako napr.: nábytok, koberce, linoleá, umývadlá, toalety, kuchynské linky, matrace a pod..

Jedná sa o odpad, ktorý kvôli rozmerom a ďalším vlastnostiam nie je možné odložiť do štandardnej nádoby na zmesový komunálny odpad, prípadne sa netýka separovaného zberu.

Kontajner bude sprístupnený od 26.05.2018 do 27.05.2018 (sobota a nedeľa) v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod..

Žiadame občanov, aby rešpektovali pokyny pracovníka, ktorý bude pri veľkoobjemovom kontajneri.

POZOR – do kontajnera sa nevhadzujú pneumatiky.