1. OKTÓBER 2017 

              Slávnostné otvorenie Jelšovského

                               pamätného domu

         *Venované na znak vďaky našim predkom*

_________________________________________

Zdravotná starostlivosť

MUDr. Jozef Kolenčík - všeobecný lekár pre dospelých                                                               MUDr. Viera Uramová - všeobecný lekár pre deti a dorast                                                                   MUDr. Alžbeta Knoteková - stomatológia pre deti, dorast a dospelých                                                      Lekáreň sv. Cyrila a Metoda

Veterinárna ambulancia Výčapy-Opatovce 

__________________________________________

Voľby 2017

*Rozhodnutie o vyhlásení volieb

*Informácie pre voliča

*Obec Jelšovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena  a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: info@jelsovce.sk

*Volebné obvody

* Zoznamy kandidátov do NSK:

Zoznam - predseda NSK                   

Zoznam - zastupiteľstvo

________________________________________